Album Tracks

1-14. Improvisaciones en Silenci

15. Quatre notes er a Jana

16. Mariagneta

17. Cançó del Iladre

18. La filadora

19. Muntanyes del Canigó

20. El bon caçador

21. La Balanguera

22. L emigrant

Tres cançons del Combat del Somni

(Josep Janés)

23. Ja no seràs amis me record

24. Les teves nits

25. Voldría veure el somni mio

es_ES